Priser og betingelser

Priser og betingelser for Børres Reparasjon & Service er følgende:


Timepris dagtid                   :          510,00
Timepris 50% overtid          :          690,00
Timepris 100% overtid        :          790,00


Kilometerkostnad                :              5.10

Diettsatser innenlands:

0 - 5 timer                            :          190,00
5 - 9 timer                            :          210,00
9 - 12 timer                          :          310,00
over 12 timer u/overnatting :          520,00
m/overnatting                      :          710,00


Det blir fakturert for verktøyomkostniger på hver jobb. Denne blir satt etter hvor stort forbruk det har vært på den enkelte jobb,
men beløper seg til mellom 150,- og 500,-.

Alle prisene er netto, eks mva.
Det gis 10 dager kreditt.