Forside

 

Børres Reparasjon & Service er et enkelmannsforetak, med Børre Tokerud som innehaver og eneste ansatt.
Firmaet ble opprettet 16.01.01.

Firmaet har hovedsaklig kunder innen industri, bygg og anlegg.

Børres Reparasjon & Service utfører jobber av meget variert art. En stor del av jobbene er innen hydraulikk,
det være seg feilsøking, reparasjoner og service på hydrauliske installasjoner.
På verkstedet blir det årlig foretatt reparasjon av anslagsvis 200 sylindere.
Reparasjon og service på verktøymaskiner er en annen del av jobbene.

60 - 70% av jobbene utføres ute hos kundene, mens resterende utføres på eget verksted.
Verkstedet er relativt godt utrustet for diverse mekaniske oppdrag. Av utstyr kan nevnes:
Sveiseapparat, både mig og tig, dreiebenk, hydraulisk presse, fres, søylebormaskin
og selvfølgelig det som trengs av håndverktøy.

Det er èn servicebil i firmaet, en Chevrolet Cargovan, varebil. Denne er utstyrt med det som normalt trengs for en reparasjon
ute hos kunde. Håndverktøy, skjærebrenner og sveiseapparat er fast inventar i bilen. Strømaggregat er disponibelt, men ikke fast inventar.
Skruer, muttere og annet forbruksmateriell blir kontinuerlig etterfylt.
Det er også et utvalg av hydraulikkoplinger, samt diverse testutstyr for hydrauliske anlegg.